L’ajuntament de Lloret de Mar (Selva) rebrà part de 4,3 millones d’euros provinents dels fons d’Europa Next Generation per desenvolupar zones de baixes emisions ( ZBE ) en  municipis d’entre 20.000 i 50.000 habitants a més d’altres inversions de mobilitat sostenible. El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) ha aprovat les ajudes de la primera convocatòria de subvencions d’Europa que es va tancar al desembre de 2021..

Lloret rebrà 924.666€

Lloret de Mar rebrà 924.666 Euros per fer dos projectes. El veritablement car (470.034 euros) és la creació d’una regió de baixes emissions a l’ajuntament. Els 454.632 euros que sobren seran per crear aparcaments dissuasius a l’ajuntament. Tots els projectes seleccionats hauran de ser executats entre febrer de l’any en curs i desembre de 2023. El govern espanyol preveu obrir una segona convocatòria per a projectes de mobilitat sostenible en 2022 a on es destinaran 500 millions d’euros.

Pineda de Mar també tindrà ZBE

Pineda de Mar en tenir 27.974 habitants també s’acollirà a aquesta nova reglamentació. Encara no ha transcendit quina quantitat va rebre per poder adaptar-se a aquestes noves directrius, recordem que venen imposades per la EU per reduir l’emissio de gasos sota amenaça d’aplicar multes a l’Estat Espanyol. No se sap molt de las mesures que es van adoptar però es possible que no siguin molt diferents a las que adoptin las localitats amb els mateixos nombre d’habitants.

El pla té una dotació de 1.000 millions d’euros que en aquest moment es van repartir entre nombrosos consistoris. La financiació està destinada a municipis de bastant més de 50.000 pobladorscapitals de província i municipis d’entre 20.000 i 50.000 pobladors que tenen un sistema de transport públic. A més, els ajuntaments han de tenir projectes de mobilitat urbana sostenibles aprovats i que estiguin en vigor. Les  ZBE a tota Catalunya seranr graduals: al 2023 i 2024 s’establirà el tema d’aplicació yi en el 2025 s’aplicarà de manera definitiva. Fins la actualidad la ZBE només estava a l’àrea metropolitana de Barcelona.

Quins vehicles es veuran afectats per les zones de baixes emissions enfrontades?

Existeixen 4 etiquetes ambientals diferents: B de color groc, C color verd , ECO és blau – verd  i 0 Emissions color blau. Les dues primeres tenen com a objecte els cotxes amb motors dièsel i benzina habituals.

La ECO és per cotxes de gasmicro híbrids, híbrids no endollableshíbrids endollables amb menys de 40 quilòmetres d’autonomia elèctrica. Per últim, el distinctiu 0 Emissions és el que es reserva pels cotxes elèctrics purs, els elèctrics amb soberania popularitzada i els híbrids endollables que superen els 40 km de soberaníi en modus 100% eléctric, és a dir, sense emissions. Cada enganxina té les seves pròpies propietats i limitacions.

Cada Ajuntament serà el que decideixi quines etiquetes podran circular per elles i quines no. D’aquesta manera, es veu evident que els que no tinguin etiqueta seran vetats i que es mantindran les limitacions per a la resta de transports en funció de l’etiqueta ambiental que llueixin.

A quines multes ens enfrontem?

Les multes per circular per aquestes zones si s’és un transport no autoritzat són, per a infraccions lleus, de 100 a 499 euros. En la situació de les greus, la quantia ascendirà, sent de 500 a 999 euros. Per a les molt greus, arribaran a ser de 1803 euros. Si hi ha reincidència, cada multa podrà incrementar-se en un 30%. Les infraccions lleus consistiran en l’incompliment de circular per les LEZ, introduint cotxes i motos, si s’és L, M1 i N1. Les greus, les dels transports M2, M3, N2 i N3, i les molt greus aniran dirigides als transports més contaminants si la Generalitat ha proclamat un episodi de contaminació de l’aire.

TSCJ anul·la La ZBE de Barcelona, En què canvia la seva implementació?

Dilluns passat 21/03/2022 El TSJC ha anul·lat la ZBE de Barcelona, la majoria diríem que és una estocada mortal a aquesta iniciativa, però realment no és així.

El tribunal ha justificat la seva elecció en què la norma té “falta d’informes que avalin algunes restriccions, excés de l’àmbit geogràfic d’implantació i excessiva restricció de la mena de vehicles afectats, entre altres motius”.

Aquesta decisió no és ferma pel que es permet recórrer.

Front aquesta circumstància, el consistori de la capital catalana s’unirà ajuntarà amb Generalitat de Catalunya, l’ Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i la resta d’ajuntaments damnificats per tenir una còpia d’aquesta ordenança en la seva normativa per a plantejar un recurs de cassació front el Tribunal Suprem.

En primer lloc no és una sentència ferma.

A més no s’han demanat mesures cautelars, cosa que significa que mentre estigui vigent aquest procediment no es podrà detenir la normativa vigent fins que no hi hagi una sentència ferma.

D’altra banda el TSJC es refereix en exclusiva a l’Ordenança de la capital catalana, per tant queden excloses la resta de poblacions.

Caldrà saber en el cas que els recursos no prosperin com afectaran les poblacions que comparteixen la mateixa normativa que a Barcelona.