En situacions d’emergència, haver de baixar del cotxe per col·locar elements de seguretat com els triangles, suposa un alt risc pels conductors. Tant és així, que en els últims anys s’han multiplicat els atropellaments per senyalitzar una averia amb els populars triangles que s’han utilitzat durant dècades.

És per això que la DGT ha anunciat aquest any canvis en les lleis de movilitat que han entrat en vigor l’1 de Juliol de 2021, i que tots els conductors hauran de conèier per així pode reduir el nombre de morts i ferits greus en aquestes circumstàncies.

A continuació, t’explicarem en què consisteixen aquests canvis a les lleis:

Des de l’1 de Juliol de 2021 els triangles d’emergencia podran ser reemplaçats per balises lluminoses V16. Aquest dispositiu, que es col·loca al sostre exterior del vehicle amb un ancoratge magnètic sense la necessitat d’abandonar el cotxe, pot utilitzar-se com alternativa o suplement al triangle d’emergència per a senyalitzar una parada del nostre cotxe, per exemple, quan tenim una averia o accident.

Tot i el seu tamany mitjà, el reflector parabòlic LED d’aquestes balises resulta visible en un radi aproximat d’1 Km, inclús en condicions de baia visibilitat.

Està previst que a partir de l’1 de Gener del 2026, la senyal V16 amb geolocalització passi a ser obligatòria i substitueixi definitivament el triangle d’emergencia. (Cfr. https://www.dgt.es/es/)

Ambdós dispositius, triangles i senyal V16, es podrán utilitzar fins al gener del 2026, ja que després d’aquest període els triangles desapareixeran i la senyal V16 serà obligatori per a tots. El preu serà bastant accessible (poc més de 20€) però quan es tracta de la nostra seguretat la inversió està justificada.

A continuació, mencionarem les principals aventatges de la utilizació de les balises:

  • Senyalitza a major distància el vehicle en situacions de baixa lluminositat, com per exemple la nit.
  • Les balises es detecten amb més anticipació que els triangles i així la resta d’usuaris poden identificar el problema i prevenir possibles riscos.
  • Es veu a 360º, millorant l’angle de detecció.
  • És molt fàcil i pràctica de transportar i usar.
  • Evita que hagis de desplaçar-te per col·locar els triangles davant i / o darrere del vehicle, segons les circumstàncies.

Per a poder fer ús de les balises, aquestes han de cumplir una sèrie de requisits i estar homologades, a continuació, mencionarem alguns dels requisits que han de cumplir:

  • Irradiació: El sistema òptic estarà dissenyat de forma que la llum cobreixi un camp de visibilitat horitzontal de 360 graus i en vertical un mínim de +-8 graus cap amunt i avall.
  • L’ús de la mencionada armilla és obligatori quan es surti del vehicle i s’ocupi la calçada o el voral de les vies interurbanes.
  • Intensitat lluminosa: ha de ser en el grau 0, entre 40 i 80 candelas (unitat bàsica del Sistema Internacional que medeix la intensitat lluminosa). En ambdós casos, la intensitat es mantindrà durant almenys 30 minuts.
  • En cas d’inmovilització del vehicle per accident s’utilitzaràn els dos, llevat que les condicions de circulació no permetin fer-ho. Es col·locarà un per davant i un altre per darrere del vehicle, com a mínim a 50 metres de distància i de manera que siguin visibles com a mínim des de 100 metres pels conductors que s’aproximen.
  • A més, s’hauran d’encendre les llums d’emergència, els quatre intermitents. Si l’accident té lloc a autoposta o autovia, en condicions de baixa visibilitat o entre la posta i la sortida del sol, s’encendràn també les llums de posició i, en el seu cas, les de gàlib (camions, autobusos…).

Adquireix aviat les teves balises i protegei als teus i a tu, evitem els accidents a les carreteres.