L’ajuntament L’ajuntament de Lloret de Mar (Selva) rebrà part de 4,3 milions d’euros provinents dels fons d’Europa Next Generation per a desenvolupar zones de baixes emissions ( ZBE ) en municipis d’entre 20.000 i 50.000 a més d’altres inversions de mobilitat sostenible. El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana (MITMA) ha aprovat les ajudes de la primera convocatòria de subvencions d’Europa que es va tancar al desembre de 2021.

El pla té una dotació de 1.000 milions d’euros que en aquest moment es van repartir entre nombrosos consistoris. El finançament està destinat a municipis de bastant més de 50.000 pobladors, capitals de província i municipis d’entre 20.000 i 50.000 pobladors que tenen un sistema de transport públic. A més, els ajuntaments han de tenir projectes de mobilitat urbana sostenibles aprovats i que estiguin en vigor.
Les *ZBE en tota Catalunya seran graduals: en 2023 i 2024 s’establirà el tema d’aplicació i en 2025 s’aplicarà de manera definitiva. Fins a l’actualitat la *ZBE només estava en l’àrea metropolitana de Barcelona.

Lloret rebrà 924.666€

LLORET DE MAR REBRÀ 924.666 EUROS D’altra banda, l’Ajuntament de Lloret de Mar (Selva) rebrà 924.666 euros per a fer dos projectes. El veritablement car (470.034 euros) és la creació d’una regió de baixes emissions a l’ajuntament. Els 454.632 euros que sobren seran per a crear aparcaments dissuasius a l’ajuntament. Tots els projectes seleccionats hauran de ser executats entre febrer de l’any en curs i desembre de 2023. El govern espanyol preveu obrir una segona convocatòria per a projectes de mobilitat sostenible en 2022 on es destinaran 500 milions d’euros.
Pineda de Mar en tenir 27.974 habitants també s’acollirà a aquesta nova reglamentació.

Pineda de Mar també tindrà ZBE

Pineda de Mar en tenir 27.974 habitants també s’acollirà a aquesta nova reglamentació. Encara no ha transcendit quina quantitat va rebre per a poder adaptar-se a aquestes noves directives, recordem que venen imposades per l’EU per a reduir l’emissió de gasos sota amenaça d’aplicar multes a l’Estat Espanyol. No se sap molt de les mesures que es van adoptar però és possible que no siguin molt diferents a les que adoptin les localitats amb els mateixos nombre d’habitants.

Quins vehicles es veuran afectats per les zones de baixes emissions enfrontades?

Existeixen 4 etiquetes ambientals diferents: B de color groc, C color verd , ECO és blau – verd i 0 Emisionescolor blau. Les dues primeres tenen com a objecte els cotxes amb motors dièsel i gasolina habituals.
La RESSÒ se són per a cotxes de gas, micro híbrids, híbrids no endollables i híbrids endollables amb menys de 40 quilòmetres d’autonomia elèctrica. Finalment, el distintiu 0 Emissions és el que es reserva per als cotxes elèctrics purs, els elèctrics amb sobirania popularitzada i els híbrids endollables que superin els 40 km de sobirania en manera 100% elèctric, *osea, sense emissions. Cada adhesiu té les seves pròpies propietats i limitacions, i en aquesta situació investigarem les que corresponen a l’etiqueta C de la DGT.
Cada Ajuntament serà el que decideixi quines etiquetes podran circular per elles i quins no. D’aquesta manera, es veu evident que els que no tinguin etiqueta estaran vetats i que es mantindran les limitacions per a la resta de transports en funcionalitat de l’etiqueta ambiental que llueixin.

A quines multes ens enfrontem?

Les multes per circular per aquestes zones si s’és un transport no autoritzat són, per a infraccions lleus, de 100 a 499 euros. En la situació de les greus, la quantia ascendirà, sent de 500 a 999 euros. Per a les molt greus, arribaran a ser de 1803 euros. Si hi ha reincidència, cada multa podrà incrementar-se en un 30%. Les infraccions lleus consistiran en l’incompliment de circular per les LEZ, introduint cotxes i motos, si s’és L, M1 i N1. Les greus, les dels transports M2, M3, N2 i N3, i les molt greus aniran dirigides als transports més contaminants si la Generalitat ha proclamat un episodi de contaminació de l’aire.

TSCJ anul·la La ZBE de Barcelona, En què canvia la seva implementació?

Dilluns passat 21/03/2022 El TSJC ha anul·lat la ZBE de Barcelona, la majoria diríem que és una estocada mortal a aquesta iniciativa, però realment no és així.

El tribunal ha justificat la seva elecció en què la norma té “falta d’informes que avalin algunes restriccions, excés de l’àmbit geogràfic d’implantació i excessiva restricció de la mena de vehicles afectats, entre altres motius”.

Aquesta decisió no és ferma pel que es permet recórrer.

Front aquesta circumstància, el consistori de la capital catalana s’unirà ajuntarà amb Generalitat de Catalunya, l’ Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i la resta d’ajuntaments damnificats per tenir una còpia d’aquesta ordenança en la seva normativa per a plantejar un recurs de cassació front el Tribunal Suprem
En primer lloc no és una sentència ferma.
A més no s’han demanat mesures cautelars, cosa que significa que mentre estigui vigent aquest procediment no es podrà detenir la normativa vigent fins que no hi hagi una sentència ferma.

D’altra banda el TSJC es refereix en exclusiva a l’Ordenança de la capital catalana, per tant queden excloses la resta de poblacions.

Caldrà saber en el cas que els recursos no prosperin com afectaran les poblacions que comparteixen la mateixa normativa que a Barcelona.