L’ajuntament de Lloret de mar està treballat en l’actualització del seu pla de mobilitat urbana sostenible segon la Llei de Mobilitat 9/2003, Actualment es regeix per la PMUS (2014-2019).

A continuació passem a detallar en què consisteix, quines modificacions tindrà i el més important, com ens afectarà.

En que consisteix  El Pla de Mobilitat Sostenible

El PMUS és una eina que tenen tots els consistoris que servei per poder reorganitzar i ordenar les xarxes de mobilitat, aquest pla afecta els vianants, transport públic, bicicletes, vehicles privats i comercials, les zones de càrrega i descarrega, aparcaments i amb la nova actualització es preveu també afectarà la circulació en patinet.

El PMUS és una eina que tenen tots els consistoris que servei per poder reorganitzar i ordenar les xarxes de mobilitat, aquest pla afecta els vianants, transport públic, bicicletes, vehicles privats i comercials, les zones de càrrega i descarrega, aparcaments i amb la nova actualització es preveu també afectarà la circulació en patinet.

Totes aquestes mesures es duen a terme per millorar l’educació viària, la seguretat viaria i la qualitat del medi ambient.

En aquest procés hi ha un element del tot indispensable que consisteix en l’elaboració d’un informe d’estudi mediambiental estratègic que s’ajusti a l’Acord de París sobre el canvi climàtic i amb els protocols de Kyoto.

A Lloret de Mar es va aprovar en el 2014 i tenia una vigència fins al 2019. L’ajuntament de Lloret ha encetat el tràmit per redactar el nou pla (2020-2025) on es definiran les noves línies d’estratègia de cara al futur, les noves propostes i els objectius a assolir, que tindrà una vigència de 6 anys.

3 Fases per el PMUS

Aquesta iniciativa compte de tres fases: fase de diagnosi amb participació ciutadans, el disseny de les línies de treball i objectius l’elaboració del programa d’actuacions.

Ara les definirem una mica millor.

Diagnosi:

Es tracta d’analitzar l’estat actual de la mobilitat a la localitat recollint el màxim nombre de dades entre l’estiu i l’hivern, recollint l’opinió dels diferents afectats i agents implicats, preguntar als veïns les seves inquietuds i propostes.

Línies estratègiques i objectius:

Són les línies a tenir en compte per a aplicar al nou pla i la consecució dels objectius establerts per als plans de referència (PDM Comarques Gironines, Qualitat de l’aire, Soroll, etc.).

Programa d’actuacions

Consisteix a redactar una planificació econòmica i la planificació temporal de les propostes que han de ser el màxim de concretes possibles per assegurar la seva viabilitat durant tots aquests 6 anys de vigència.

Per acabar-ho de resumir, és la possibilitat que la gent que hi viu, treball o es veu afectat per les modificacions puguin dir la seva. Aportant solucions i propostes per tenir el consens més ampli possible entre tots els implicats.

Dates importants del PMUS

En ser un procés popular s’han fixat dues dates importants per a l’elaboració de la proposta.

L’ajuntament ha programat dues convocatòries on s’insta a què hi participin tots els involucrats.

La primera participació ciutadana es va dur a terme el passat 12 de juny del 2019 on es va fer una breu presentació tècnica de l’estat actual de la situació de mobilitat per un cop explicada la ciutadania pogués dir la seva opinió i percepció de l’estat actual.

Aquestes valoracions són molt rellevants per acabar de definir i decidir les mesures pertinents per al seu bon funcionament.

Quasi un any després, concretament el 5 de març de 2020 es va fer la segona convocatòria de participació ciutadana on és ja es van començar a dissenyar i definir les línies de treball i els objectius.

Actualment, ja es troba en fase final on ben aviat sortiran les noves actuacions.

Amb un esforç no només de donar el millor servei a les nostres benzineres, sempre intentem ser un punt de servei per a tots els ciutadans de les localitats de les nostres instal·lacions.

Com sempre, des del blog d’ESSER sempre un tindrem informat de tots els temes relacionats amb el motor, nobilitat, circulació i manteniment del teu vehicle que esdevingui en ambdues localitats on estem ubicats, Lloret de Mar i Pineda de Mar.